top of page

​Opmaak jaarverslag
In opdracht van Miazo verzorgt AG Freelance-dtp jaarlijks de opmaak van het jaarverslag van Baarsma Wine Group Holding.

Opmaak DTP Jaarverslag
Opmaak DTP Jaarverslag
Opmaak DTP Jaarverslag
bottom of page